De Hazelaar - Nederhasselt

Zorg


Wij willen alle leerlingen op onze school maximale ontplooiingskansen bieden. De leerkrachten worden hierin ondersteund door het zorgteam.

Ons zorgteam bestaat uit zorgcoördinator Carla Visser en zorgleerkracht Eva Timmermans.

We organiseren regelmatig multidisciplinair overleg met het CLB en andere betrokkenen. Het zorgteam ondersteunt de leerkrachten bij zorgvragen. Regelmatig worden leerlingen individueel ondersteund bij moeilijkheden.

Carla Visser zorgt als zorgcoördinator voor het uitbouwen van het zorgbeleid op schoolniveau en coördineert verschillende activiteiten doorheen het schooljaar (Strapdag, Saved by the bell, week tegen pesten...). Daarnaast neemt zij de zorgondersteuning op zich voor de leerlingen van de 2de en de 3de graad. 

Eva Timmermans neemt de zorgondersteuning op zich voor de kleuters en de leerlingen van de 1ste graad.

Samen staan zij in voor het opvolgen van leerlingendossiers, het bijwonen van overlegmomenten...